KILLING WARSAW


Killing Warsaw is now available in three formats: Kindle (ebook), Paperback, and an Audiobook

GET ONE! - Buy our book in any format, and all the royalties will go toward Ukraine help relief.

Tuesday, March 29, 2022

Zachodnie liberalne media znów powoli zwracają się przeciwko Polsce


 Choć opinia publiczna w krajach zachodnich pozytywnie ocenia reakcję Polski na kryzys uchodźczy wywołany inwazją Rosji na Ukrainę, liberalne media wydają się zmierzać w przeciwnym kierunku.

The Washington Post, stały krytyk Polski, uważa Polskę za „niedoskonałego nośnika pochodni demokratycznej”. Natomiast organizacja o nazwie „ForeignPolicy(.)com” twierdzi, że największy ciężar przyjęcia uciekających Ukraińców spadł na państwo najmniej przygotowane do jego udźwignięcia.

To ciekawe, bo Polska nie stworzyła ani jednego „obozu dla uchodźców”. Wszyscy uchodźcy bezproblemowo zintegrowali się z polskim społeczeństwem, w tym dzieci.

Z danych wynika, że obywatele Ukrainy już znajdują zatrudnienie. „Polskie firmy zatrudniły już 17 tys. Ukrainek, bo Polska otwiera swój rynek pracy dla ukraińskich uchodźców” – informuje TheFirstNews(.)com.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.