Tuesday, March 29, 2022

Zachodnie liberalne media znów powoli zwracają się przeciwko Polsce


 Choć opinia publiczna w krajach zachodnich pozytywnie ocenia reakcję Polski na kryzys uchodźczy wywołany inwazją Rosji na Ukrainę, liberalne media wydają się zmierzać w przeciwnym kierunku.

The Washington Post, stały krytyk Polski, uważa Polskę za „niedoskonałego nośnika pochodni demokratycznej”. Natomiast organizacja o nazwie „ForeignPolicy(.)com” twierdzi, że największy ciężar przyjęcia uciekających Ukraińców spadł na państwo najmniej przygotowane do jego udźwignięcia.

To ciekawe, bo Polska nie stworzyła ani jednego „obozu dla uchodźców”. Wszyscy uchodźcy bezproblemowo zintegrowali się z polskim społeczeństwem, w tym dzieci.

Z danych wynika, że obywatele Ukrainy już znajdują zatrudnienie. „Polskie firmy zatrudniły już 17 tys. Ukrainek, bo Polska otwiera swój rynek pracy dla ukraińskich uchodźców” – informuje TheFirstNews(.)com.