Sunday, July 24, 2022

Pomnik Katyński w Jersey City ponownie zagrożony


 Ciągle słyszymy o bezprecedensowych akcjach przeciwko pamięci polskich ofiar sowieckiego barbarzyństwa w Rosji i na Białorusi. Rosjanie usunęli polskie symbole z Cmentarza Katyńskiego. Białoruski reżim poszedł jeszcze dalej, usuwając na swoim terytorium zarówno groby, jak i pomniki. Teraz słyszymy, że Pomnik Katyński w New Jersey stoi w obliczu podobnego niebezpieczeństwa.

Lokalne grupy o wyraźnych interesach handlowych i politycznych forsują plan, który zasłani widok pomnika i ograniczy dostęp do niego publiczności. Planowane usunięcie ozdobnego fartucha nie tylko zagraża integralności artystycznej wizji twórcy pomnika Andrzeja Pityńskiego, ale także zagraża integralności i stabilności konstrukcji pomnika. Usunięcie fartucha zostało nieodpowiedzialnie zatwierdzone przez Radę Planowania Miasta Jersey bez żadnych obliczeń strukturalnych ani wymaganej dyskusji. Jeśli zrealizuje się najgorszy scenariusz i pomnik przesunie się na bok, choćby był minimalny, miasto będzie zmuszone nawet go potępić, ponieważ zagrażałoby to bezpieczeństwu publicznemu. Również brak odpowiedniego wejścia i wyjścia budzi obawy o bezpieczeństwo odwiedzających.

Ale to nie wszystko.

Z trzech stron ma zostać zainstalowana ponad 2-metrowa fizyczna i wizualna bariera, która na stałe ograniczy wszystkie zgromadzenia i ceremonie, które wcześniej odbywały się przed pomnikiem. Ten projekt bariery jest rażącym atakiem i zniewagą dla polskiej społeczności, pamięci zamordowanych w Lesie Katyńskim.

Poinformowano nas także, że 16 lipca 2022 r. pomnik został nagle ogrodzony siatką, wzniesioną bez publicznie ogłoszonego uzasadnienia i wymaganych pozwoleń.

Każdy, kto chce pomóc, może skontaktować się z Polsko-Amerykańską Inicjatywą Strategiczną (PASI).

Na podstawie emaila od PASI.