Tuesday, October 11, 2022

PayPal planował karać użytkowników grzywną w wysokości 2500 USD za „dezinformację”


 W ramach szybko odwróconej decyzji, wiodący internetowy procesor płatności, PayPal, ogłosił, że odejmie 2500 USD z kont użytkowników, którzy naruszają jego zasady dopuszczalnego użytkowania, które obejmują zakaz rozpowszechniania „dezinformacji”, „nienawiści” lub czegokolwiek innego, co firma uzna za „niezdatne do publikacji”.

W obliczu powszechnego oburzenia publicznego, w tym ze strony byłego zespołu kierowniczego firmy, PayPal szybko wycofał tę politykę, ale nadal można ją przeglądać w archiwach internetowych. Oto co napisali:

Użytkownik ponosi niezależną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów we wszystkich swoich działaniach związanych z korzystaniem z usług PayPal, niezależnie od celu korzystania. Ponadto musisz przestrzegać warunków niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania. Naruszenie niniejszych Zasad Dopuszczalnego Użytkowania (AUP) stanowi naruszenie Umowy z użytkownikiem PayPal i może narazić Użytkownika na odszkodowanie, w tym karę umowną w wysokości 2 500,00 USD za każde naruszenie, które może zostać pobrane bezpośrednio z kont PayPal Użytkownika, jak określono w Umowie z Użytkownikiem (zobacz sekcję „Działania i blokady objęte ograniczeniami” w Umowie z użytkownikiem PayPal).

Do niedozwolonych zachowań należały wszelkie działania, które: 

obejmowały wysyłanie, publikowanie lub publikowanie jakichkolwiek wiadomości, treści lub materiałów, które według wyłącznego uznania firmy PayPal (a) są szkodliwe, nieprzyzwoite, napastliwe lub budzące zastrzeżenia, (b) przedstawiają lub wydają się przedstawiać nagość, seksualność lub inne intymne działań, (c) przedstawiać lub promować nielegalne zażywanie narkotyków, (d) przedstawiać lub promować przemoc, działalność przestępczą, okrucieństwo lub samookaleczenie (e) przedstawiać, promować lub nawoływać do nienawiści lub dyskryminacji grup chronionych lub osób lub grup opartych na cechach chronionych (np. rasa, religia, płeć lub tożsamość płciowa, orientacja seksualna itp.) (f) stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dobrego samopoczucia użytkownika, (g) są oszukańcze, promują dezinformację lub są niezgodne z prawem, (h) naruszają prywatności, praw własności intelektualnej lub innych praw własności jakiejkolwiek strony lub (i) w inny sposób nie nadają się do publikacji.

PayPal nie napisał skąd wezmą informacje o zachowaniu użytkownika.

Decyzja giganta finansowego wywołała powszechne oburzenie, w tym ze strony byłego prezesa PayPala, Davida Marcusa.

Ciężko mi otwarcie krytykować firmę, którą kochałem i której tak wiele dałem. Ale nowy AUP jest sprzeczny ze wszystkim, w co wierzę. Prywatna firma może teraz zdecydować się na odebranie twoich pieniędzy, jeśli powiesz coś, z czym się nie zgadza. Niepoczytalność.

Elon Musk, jeden z pierwotnych założycieli PayPal, włączył się, aby się zgodzić. „Wyjmij pieniądze z PayPala już teraz” — powiedział David Sacks, inny z pierwotnych założycieli PayPal.

Polityka PayPal nie trwała długo – zaledwie kilka dni po tym, jak wiadomości rozeszły się w mediach społecznościowych i tygodnie przed wejściem w życie, firma twierdziła, że polityka została ogłoszona przez pomyłkę. 

Trudno powiedzieć co to znaczy "pomyłka". Miejmy nadzieje, że nie oznacza to, że zrobili tego zawczasu, na przykład tuz przed wyborami co może osłabić Demokratów a nie po nich.