Tuesday, February 27, 2024

Ken Buck przedstawił uchwałę wzywającą Kamalę Harris do usuniecie Bidena z urzędu powołując się na 25. poprawkę konstytucji

The Blaze: Republikanin Ken Buck z Kolorado przedstawił rezolucję , która  stwierdza, że Izba Reprezentantów do Kongresu wzywa Harris „do natychmiastowego skorzystania ze swoich uprawnień wynikających z art. 4 25. poprawki do konstytucji w celu zwołania i zmobilizowania głównych urzędników organów wykonawczych w rządzie, aby oświadczyli to, co jest oczywiste dla wszystkich Amerykanów: że Prezydent jest niezdolny do skutecznego wykonywania obowiązków i uprawnień swego urzędu.”

W rezolucji stwierdzono, że Izba wzywa Harris do „przekazania przewodniczącemu Izby Reprezentantów i przewodniczącemu pro tempore Senatu zawiadomienia o natychmiastowym przejęciu przez nią uprawnień i obowiązków urzędu jako pełniąca obowiązki prezydenta”.

W rezolucji, w której wskazano, że Biden jest najstarszym prezydentem w historii kraju, stwierdza się między innymi, że „w telewizji można było zobaczyć, jak prezydent „wędrował bez celu”, „często wypowiada się publicznie w sposób niespójny i niezrozumiany” oraz „ wielokrotnie upadł podczas wchodzenia po schodach.”

"Prezydent Biden udowodnił, że nie nadaje się już do sprawowania urzędu. Jego upośledzenie funkcji poznawczych i brak wytrzymałości psychicznej są zarówno publiczne, jak i niezaprzeczalne. Wzywam gabinet Bidena do usunięcia go ze stanowiska na mocy konstytucji, korzystając z 25. poprawki" – oświadczył Buck w mediach społecznościowych .

Sekcja czwarta 25. poprawki stanowi częściowo: „Kiedykolwiek Wiceprezydent i większość głównych urzędników organów wykonawczych, albo innego organu określonego przez Kongres na mocy prawa, przekażą pro tempore Prezydentowi Senatu i marszałkowi Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że Prezydent nie jest w stanie sprawować władzy i obowiązków swego urzędu, Wiceprezydent niezwłocznie przejmuje uprawnienia i obowiązki urzędu jako pełniący obowiązki Prezydenta.”

- Na podstawie doniesień na website The Blaze