Friday, March 29, 2024

Złe wiadomości dla Demokratów: karty do głosowania wysyłane pocztą muszą mieć daty na kopertach

 Federalny sąd apelacyjny w Pensylwanii orzekł, że karty do głosowania wysłane pocztą bez dokładnych, odręcznych dat na zewnętrznej stronie koperty są nieważne, a orzeczenie to będzie miało znaczący wpływ na tegoroczne wybory w kluczowym stanie w wyborach..

W środę Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Trzeciego Okręgu wydał wyrok 2:1, unieważniając listopadową decyzję sądu niższej instancji.

Sąd niższej instancji orzekł, że nawet bez podania odpowiednich dat karty do głosowania wysłane pocztą należy liczyć, jeśli zostaną dostarczone w terminie. Sąd stwierdził, że błędy związane z „błahymi dokumentami” pozbawiają wyborców praw wyborczych i naruszają przepis zawarty w amerykańskiej ustawie o prawach obywatelskich z 1964 r., który stanowi, że nieistotne błędy lub pominięcia nie powinny być wykorzystywane do uniemożliwiania głosowania.

PN: Następny krok w walce o uczciwe wybory to ustalenie, że wyborcy którzy wysyłają karty do głosowania są zweryfikowani jako ci za których się podają.   

- Na podstawie doniesień Fox News.