Polish Products

Polskie kosmetyki and dole strony. Polish cosmetics at bottom of the page.

Support

Help support the publication of PoloniaNews and distribution of news about Poland and Polonia and all related issues. // Wspomóż publikacje PoloniaNews w informowaniu o Polsce i Polonii i związanych z nimi sprawach i wydarzeniach.

Current issues / Bieżące sprawy:
  • German Death Camps / Niemieckie Obozy
  • Smolensk crash / Katastrofa smoleńska 
  • Restitution of heirless property / żydowskie majątki bezdziedziczne
  • German war reparations / Reparacje wojenne
The payment button below will allow you to contribute with your credit or debit card, or with your Paypal account. (It is not necessary to have an account with Paypal to use your credit card.)
// Kontrybucje można złożyć używając kartę kredytową i debytową lub używając Paypala.Support PoloniaNews

Updated on Sep. 17, 2020