Tuesday, January 13, 2009

Tajemnicza śmierć w przededniu Okrągłego Stołu

20 lat temu, w styczniu 1989 r. – w przeddzień "Okrągłego Stołu" – zginęli dwaj księża związani z opozycją: w Warszawie ks. Stefan Niedzielak, a pod Białymstokiem ks. Stanisław Suchowolec. Kolejny, ks. Sylwester Zych, zginął w lipcu 1989 r. Dziś wiadomo, że dwóch pierwszych zamordowano. "Tygodnik Powszechny" ujawnia kulisy ich śmierci i ustalenia śledztwa IPN.
wiecej