Sunday, February 1, 2009

Rosja: Intronizacja patriarchy Cyryla

W Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, głównej świątyni Rosji, odbyła się dzisiaj uroczystość intronizacji nowego patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla.
wiecej