Monday, March 2, 2009

Niepokojący 9-letni scenariusz dla polskiej armii

"Armia polska w 2018 r. być może będzie liczyć 100-120 tys. zawodowych żołnierzy tak jak chce tego minister Klich. Jednak ta masa wojska będzie dysponować tylko niewielka liczbą nowoczesnego uzbrojenia.
wiecej