Tuesday, June 30, 2009

Niemcy: Ratyfikacja traktatu wstrzymana

Traktat Lizboński reformujący UE jest zgodny z niemiecką konstytucją - orzekł niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe. Uznał jednak, że zanim prezydent Niemiec Horst Koehler podpisze ustawę o jego ratyfikacji, należy na gruncie prawa krajowego wzmocnić pozycję obu izb parlamentu: Bundestagu i Bundesratu w unijnym procesie decyzyjnym.
more