Wednesday, July 29, 2009

65. Rocznica Powstania: Inicjatywa prezydenta

Prezydent Lech Kaczyński poinformował, że projekt ustawy zakładający ustanowienie 1 sierpnia świętem ogólnonarodowym nie przewiduje, aby rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego stała się dniem wolnym od pracy. Prezydent dodał, że wprowadzenie tej ustawy nie pociągnie za sobą żadnych kosztów.
wiecej