Wednesday, July 1, 2009

Senat się zgodził: Parlament nie dla skazanych

Senat przyjął dziś nowelizację konstytucji, która zakazuje kandydowania do parlamentu osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
wiecej