Monday, October 19, 2009

Bobrza plaga w Krakowie

"Dziennik Polski": Bobry wykopują nory w wałach wiślanych, co może doprowadzić do naruszenia konstrukcji zabezpieczeń przeciwpowodziowych, a przy podwyższonym stanie wody - do przerwania.
wiecej