Saturday, October 24, 2009

Dobre wieści z Wilna


Obywatel litewski z Kartą Polaka nie zagraża jednak bezpieczeństwu Litwy. Trzeba docenić zmianę stanowiska w tej sprawie.

wiecej