Tuesday, December 15, 2009

"Die Welt": Polska walczy o uznanie

Po sukcesach gospodarczych Polska rozpoczęła walkę o niematerialne wartości: uznanie jej roli jako równoprawnego partnera - ocenia niemiecki dziennik "Die Welt". wiecej