Friday, February 19, 2010

"Ostrzeżenia wobec Mińska nie odnoszą skutku"

Informując o konflikcie wokół Związku Polaków na Białorusi (ZPB), piątkowa "Niezawisimaja Gazieta" podkreśla, że żadne ostrzeżenia wobec Mińska ze strony Polski czy Unii Europejskiej nie odnoszą skutku. wiecej