Tuesday, March 30, 2010

20% Polaków pracowało za granicą

Jedna piąta Polaków (20%) przyznaje, że zdarzyło im się pracować za granicą, a 12%, choć za granicą nie pracowało, rozważa taką możliwość. wiecej