Thursday, March 11, 2010

Białoruś: sądzą Polkę z powodu 200 dolarów

Przed sądem w Mińsku stanie dziś działaczka nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków Teresa Sobol. Dyrektorka Domu Polskiego w Iwieńcu była oskarżona o niezgodne z prawem przyjęcie pomocy socjalnej w wysokości 600 tysięcy rubli, to jest równowartość 200 dolarów. wiecej