Wednesday, March 10, 2010

PE domaga się ponownej legalizacji ZPB

PE przyjął w środę rezolucję, w której potępił ostatnie represje wobec mniejszości polskiej na Białorusi. Nie wezwał do wznowienia sankcji wobec reżimu, ale zagroził, że dalsze łamanie praw człowieka może doprowadzić do wstrzymania polityki dialogu UE z Mińskiem. wiecej