Wednesday, April 28, 2010

Buzek potępił zachowanie władz USA wobec Polski

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek wyraził dezaprobatę wobec utrzymywania przez władze amerykańskie obowiązku posiadania wiz przy wjeździe do USA obywateli niektórych krajów, jak np. Polska. link