Friday, April 16, 2010

"Przesunięcie uroczystości pogrzebowych byłoby całkowitą ostatecznością"

- Jeśli nie będzie możliwości przylotu zagranicznych gości i przetransportowania ciał pary prezydenckiej do Krakowa, może to wpłynąć na przebieg zaplanowanych uroczystości. wiecej