Wednesday, April 21, 2010

Rosyjski sąd ponownie rozpatrzy skargę ws. Katynia

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej uchylił ubiegłoroczne orzeczenie Moskiewskiego Sądu Miejskiego w sprawie skargi stowarzyszenia Memoriał dotyczącej mordu NKWD na polskich oficerach w 1940 roku i skierował ją do ponownego rozpatrzenia przez ten sąd. wiecej