Sunday, May 23, 2010

Wisła zbliża się do tamy we Włocławku, przerwany wał w Świniarach

Sytuacja na terenie Mazowsza jest nadal trudna; we wszystkich powiatach trwa umacnianie i podnoszenie wałów. Dramatycznie jest w okolicy wsi Świniary k. Płocka, gdzie woda przerwała wał. Trwa ewakuacja mieszkańców kilku wsi. Wojsko skierowało tam śmigłowce. link