Wednesday, June 9, 2010

Francuska Polonia do wyborów podchodzi bez emocji

Polskie placówki dyplomatyczne, których 8 działa na terenie Francji przygotowane są do wyborów prezydenckich w Polsce w dniu 20. Konsulaty stają się dla potencjalnych wyborców ich obwodami wyborczymi. link