Tuesday, June 29, 2010

Zbiorowy pozew powodzian w Sandomierzu

W Sandomierzu do zbiorowego pozwu przeciwko Skarbowi Państwa przyłączyło się już kilkadziesiąt osób. Twierdzą, że dotąd rząd nie zaoferował im żadnej pomocy po tragicznej powodzi. link