Thursday, July 15, 2010

Grunwald jest elementem gry politycznej

W stosunkach polsko-litewskich bitwa pod Grunwaldem od wieków jest elementem gry politycznej, także i teraz rola w niej Witolda i wojsk litewskich jest przez Litwinów szczególnie eksponowana. link