Sunday, July 11, 2010

Uczczono 69. rocznicę mordu Żydów Jedwabnem

W Jedwabnem uczczono w niedzielę 69. rocznicę mordu Żydów w tej miejscowości. Modlitwy odmówiono przy pomniku ku czci pomordowanych. link