Saturday, November 27, 2010

Buzek zaniepokojony sporem polsko-litewskim

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wyraził ubolewanie z powodu pogorszenia się stosunków między Polską a Litwą, ale, jak zaznaczył w dzisiejszym wywiadzie dla dziennika "Lietuvos Rytas", nie może się wtrącać do tego konfliktu. link