Friday, November 12, 2010

Gest ze strony Mińska

Ratyfikowanie przez białoruski parlament umowy z Polską o małym ruchu granicznym oznacza radykalne ułatwienia w podróżowaniu do naszego kraju dla mieszkańców Grodna i Brześcia. Jest też sygnałem, że Mińsk rzeczywiście chce poprawy stosunków z naszym krajem. link