Thursday, November 18, 2010

Litwini przestali udawać - nie chcą przyjaźni z Polską

Polska nie ponosi odpowiedzialności za kryzys w relacjach polsko-litewskich, a zarzuty władz litewskich są nieuzasadnione - uważają szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Zaborowski i wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt. link