Tuesday, November 2, 2010

Moskiewski sąd odrzucił skargę Memoriału ws. Katynia

Moskiewski Sąd Miejski odrzucił skargę stowarzyszenia Memoriał na utajnienie postanowienia Głównej Prokuratury Wojskowej (GPW) Rosji o umorzeniu śledztwa w sprawie mordu NKWD na polskich oficerach w 1940 roku. link