Tuesday, November 9, 2010

Polska czapka - rogatywka na brytyjskim znaczku

Rogatywka piechura z Września' 39, mosiężny detal pomnika Polskiego Wysiłku Zbrojnego, znalazł się na nowej serii znaczków brytyjskiej poczty Royal Mail. link