Friday, December 24, 2010

Litwa: Wilno pamięta o Adamie Mickiewiczu

W Wigilię, 24 grudnia mija kolejna - 212 rocznica urodzin Adama Mickiewicza. W Wilnie, gdzie spędził młodość i gdzie tworzył, pamięć o wieszczu jest ciągle żywa. link