Saturday, December 18, 2010

Litwini nie chcą rozmawiać - "nieistniejące problemy"

Litewskie MSZ potwierdziło, że otrzymało notę polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie oświaty polskiej na Litwie, ale nie zamierza na nią odpowiadać. link