Friday, December 17, 2010

Polscy posłowie zaniepokojeni "litewskim nacjonalizmem"

Sejmowe komisje: Spraw Zagranicznych oraz Łączności z Polakami za Granicą wyraziły zaniepokojenie z powodu planowanych na Litwie zmian dotyczących funkcjonowania m.in. polskich szkół; przedstawiciele komisji zaapelowali o wznowienie dialogu polsko-litewskiego. link