Wednesday, December 29, 2010

Polskie obrazy w magazynach rosyjskiego muzeum Puszkina

Od 2004 roku Polska stara się o zwrot dziesięciu obrazów, które po wojnie trafiły do magazynów Muzeum Puszkina w Moskwie. - Czekamy na odpowiedni klimat polityczny - mówi pełnomocnik MSZ ds. restytucji dóbr kultury Wojciech Kowalski. link