Monday, December 13, 2010

Protest Polaków: Azja zaczyna się na Litwie

Przed Ambasadą Litwy w Warszawie Polacy protestowali przeciwko dyskryminacji i łamaniu praw polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie. Akcję protestacyjną zorganizowali członkowie Federacji Organizacji Kresowych oraz Stowarzyszenia Memoriae Fidelis. link