Friday, December 24, 2010

Tragiczny bagaż historii

W żadnym kraju na świecie nie popełnia się tylu samobójstw, co na Litwie. Czy winny jest alkohol, specyficzny klimat, czy brak perspektyw życiowych? Naukowcy twierdzą, że na kondycji psychicznej Litwinów kładą się złowrogim cieniem lata sowieckiej okupacji. link