Friday, January 14, 2011

Białoruska opozycja prosi Polskę o pomoc

O działanie na rzecz zwolnienia więźniów politycznych oraz wsparcie dla niezależnych mediów na Białorusi apelowali przedstawiciele czołowych demokratycznych partii i ruchów białoruskich oraz rodziny zatrzymanych opozycjonistów. link