On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Saturday, February 26, 2011

Polski dziennikarz opuścił białoruski areszt

Andrzej Poczobut, dziennikarz "Gazety Wyborczej" i działacz nieuznawanego przez władze białoruskie Związku Polaków na Białorusi (ZPB) wyszedł z aresztu w Mińsku, gdzie odbywał 15 dni aresztu administracyjnego - powiedział rzecznik ZPB Igor Bancer. link