On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Monday, February 28, 2011

Potrzebna polska odpowiedź

Kilkudziesięciu historyków z całego świata napisało list otwarty, w którym skrytykowali niemieckich polityków za gloryfikowanie zasług wypędzonych. Chodziło o specjalną uchwałę Bundestagu, w której posłowie wyrazili uznanie dla „Karty”, deklaracji organizacji Niemców wysiedlonych po II wojnie światowej z Polski, Czechosłowacji i ze Związku Sowieckiego. link