On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, March 4, 2011

"Delegacja nieoficjalna. Prezydent zabierze, kogo zechce"

Prezydent osobiście zdecyduje, kogo zaprosi do wspólnej podróży do Watykanu - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski. link