On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, March 24, 2011

Litewski minister oświaty odrzuca zarzuty MSZ Polski

Minister oświaty i nauki Litwy Gintaras Stepanaviczius nie zgadza się ze stanowiskiem polskiego MSZ, że nowela ustawy o oświacie grozi zamykaniem szkół polskich na Litwie i przyczyni się do przymusowej asymilacji Polaków. link