On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, March 25, 2011

Litwa: Polacy proszą o zawetowanie ustawy o edukacji

Związek Polaków na Litwie (ZPL) wystosował dzisiaj list otwarty do prezydent Dalii Grybauskaite z prośbą o zawetowanie nowelizacji ustawy o oświacie, która zdaniem litewskich Polaków pogarsza sytuację szkoły polskiej na Litwie. link