On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, April 6, 2011

"Cholera z tą Polską! To jest poniżenie!"

Żadna inna mniejszość narodowa nie zaznała takich represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki, jak Polacy, których wkrótce władze Białorusi mogą potraktować, jako politycznych zakładników - pisze dla Wirtualnej Polski Aleh Barcewicz. link