On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, April 6, 2011

"Polska nie jest żadnym pępkiem świata"

Większość Litwinów bagatelizuje informacje o pogarszających się relacjach polsko-litewskich - wskazuje sondaż dziennika "Lietuvos Rytas". Blisko połowa respondentów uważa, że "nie warto sobie zawracać głowy" Polską. link