On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Thursday, April 7, 2011

"Dziś już wiemy - 10 kwietnia popełniliśmy błąd"

"Na świecie przewagę ma interpretacja rosyjska, która winą za wypadek jednoznacznie obarcza Polaków. Wynika z niej także, że Polacy mają pretensje do Rosjan, mimo że ci robią wszystko, co mogą, by tę sprawę wyjaśnić." link