On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Tuesday, April 19, 2011

Francja: Ostry spór o udział władz w beatyfikacji papieża

Rzecznik francuskiego rządu Francois Baroin, uważa za normalne, że mimo zasad świeckości państwa najwyższe władze Francji w osobie premiera Francois Fillona będą reprezentowały kraj na uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II. link