On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Wednesday, April 6, 2011

Przegląd Polskiej Publicystyki

Będziem Polakami
Sejm uchwalił Kartę Polaka. Ale polskie obywatelstwo to coś więcej. Głębiej i trwalej wiąże tamtych przez los pokrzywdzonych Polaków ze Wschodu z nami, którym się poszczęściło mieszkać w takiej czy innej, ale jednak ojczyźnie. link