On September 1st Poland presented A REPORT ON THE LOSSES SUFFERED BY POLAND AS A RESULT OF GERMAN AGGRESSION AND OCCUPATION DURING WORLD WAR II, 1939-1945. The Report consists of three volumes: Volume A - A collection of studies; Volume B - Photographic documentary; Volume C - List of atrocity sites. The download will start automatically.

Friday, April 1, 2011

W Niemczech jest już pół miliona Polaków

W Niemczech żyje 6,75 mln cudzoziemców, z czego 6% to obywatele Polski - wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w Wiesbaden. W 2010 roku liczba żyjących w Niemczech Polaków wzrosła o 20,9 tys. link